Начало BN Group

Какво предлагаме

Извършване на анализи и одити

Извършваните от Би Ен Груп БГ ООД одити на ИТ системите и ИТ инфраструктурата са базирани на световно одобрените добри практики и методи за одит на IT инфраструктура…

Виж повече

Услуги във връзка Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Общият регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД) – GDPR, който се прилага от 25.05.2018 г., налага съществени промени в регулирането на неприкосновеността на личните данни…

Виж повече

Изработване на документи и управление на проекти

На база на дългогодишния си опит Би Ен Груп БГ ООД предлага консултантски услуги при прилагане на международни стандарти, създаване и прилагане на корпоративни политики…

Виж повече

Продукти за информационна и кибер сигурност

Информационната сигурност е набор от бизнес продукти и процеси, който защитава информационните активи, независимо от това как се съхранява, обработва или придвижва информацията на организацията…

Виж повече

Хардуер

Би Ен Груп БГ е партньор на основните дистрибутори на хардуер в България. Предлагаме доставка и инсталация на настолни и преносими компютри, сървъри и сториджи на водещите световни производители като DELL, HP и други в зависимост от конкретните нужди на Клиента…

Виж повече

Би Ен Груп БГ