Би Ен Груп БГ
Би Ен Груп БГ

Би Ен Груп БГ ООД е българска частна ИТ компания, основана 2006 год.

Богатата гама от продукти и услуги, които предлагаме, както и професионалната квалификация на екипа ни, дават възможност за изпълнение на ИТ и консултантски проекти, адаптирани към конкретните нужди на Клиентите ни в корпоративния сектор и държавните и общински структури

При работата ни във всеки проект ние се стремим към подобряване и оптимизиране на бизнес процесите на Клиентите ни.

Ние изграждаме надеждни и дългосрочни взаимоотношения с клиентите и партньорите ни, осигурявайки продукти и услуги на високо ниво. Гарантираме качествено управление на процеса по дейностите на внос и продажба на хардуер и софтуер, сервиз на хардуер, инсталация, конфигурация и поддръжка на софтуер, консултантски услуги в областта на информационните технологии и информационната сигурност, предоставяне на решения за електронно архивиране, управление на документи и обработка на данни.

Стремим се към непрекъснато разширяване на портфолиото от продукти и услуги, които предлагаме, в съответствие с технологичните новости и утвърдените световни практики в областта на консултантските услуги.

Сертификати

Фирма Би Ен Груп БГ ООД е сертифицирана и работи съгласно изискванията заложени в международните стандарти:
ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството;
ISO27001:2005 – Системата за управление на информационната сигурност.