Изработване на документи и управление на проекти
Изработване на документи и управление на проекти

Изготвяне на пакет от документи във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) – Система за защита на личните данни

Виж повече

Изготвяне на документация за участие в процедури за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки

Виж повече

Изготвяне на технически спецификации

Виж повече

Изготвяне на документи във връзка с кандидатстване за финансиране по проекти по оперативните програми на ЕС

Виж повече

Управление на проекти

Виж повече

Разработка на набор документи, който да покрива изискванията за сертификация по ISO27001 и други сертификати в областта на информационната сигурност

Виж повече

Разработка на набор документи, който да покрива изискванията за сертификация по ISO20000-1 и други сертификати в областта на информационната сигурност

Виж повече