Извършване на анализи и одити
Извършване на анализи и одити

Одити на ИТ системите и ИТ инфраструктурата

Виж повече

Одит на информационната сигурност и разработване на препоръки и насоки за конкретни мерки във връзка с информационната сигурност на организацията

Виж повече

Услуги във връзка с подготовка на организациите за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Виж повече

ИТ одит в областта на информационната сигурност и кибер сигурност

Виж повече

Одити на печата, включително Цялостен оглед на наличната техника за печат, внедряване на системи за контрол и оптимизация на разходите за печат

Виж повече

Извършване на бизнес анализи във връзка с внедряване на информационни системи

Виж повече

Одити по изискванията на ISO 37001

Виж повече