Извършване на бизнес анализи във връзка с внедряване на информационни системи
Извършване на бизнес анализи във връзка с внедряване на информационни системи

Какво включва бизнес анализът

Извършваните бизнес анализи от Би Ен Груп БГ ООД съответстват на одобрените практики по стандарта BABOK (Business Analysis Body of Knowledge), който обхваща не само процесите свързани с информационните системи, а е цялостен спрямо организацията и дейностите й. Бизнес анализът включва:

  • техники за документиране на изискванията и процесите в организацията,
  • анализ на наличните системи, както от гледна точка на функционалност, така и по отношение на ефективността от гледна точка на мениджмънта и потребителите;
  • разглеждане на различни възможни варианти за изпълнение на функционалностите изисквания на Клиента при допълване на налични системи или разработване на нови.

Цел на бизнес анализа

Целта на бизнес анализа извършван от Би Ен Груп БГ ООД е да се оценят функционалностите на наличните системи и на база на поставените изисквания да се предложи оптимален подход за внедряване на нова информационна система или развиване на наличната, която да:

  • спомогне ежедневната работа на служителите на организацията;
  • гарантира, че ще се предотврати загуба на данни, както и ще повиши ефективността при обработване на следващи сходни задачи;
  • даде възможност на ръководството ефективно да разпределят задачи, както и да следят за тяхното изпълнение чрез автоматизирани процеси, които да бъдат заложени в системата;
  • предостави статистики, които могат да се използват за изготвянето на справки;
  • други в зависимост от конкретния проект.

Резултатът от бизнес анализа е основа за техническа спецификация за описаната система или системи, като предоставя различни варианти за подход, препоръки базирани на добрите световни и европейски практики и отчита възможните рискове за всеки от предложените подходи и начина за тяхното предотвратяване.