Изготвяне на документация за участие в процедури за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки
Изготвяне на документация за участие в процедури за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки

Би Ен Груп БГ ООД предлага услуги във връзка с изготвяне на документация за процедури за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, като услугата може да включи всички фази от подготовката на организацията (Възложител / Изпълнител) за създаване / участие в процедурата:

    • Предварителен анализ на намерението за кандидатстване;
  • Подготовка на необходимите документи;
  • Предоставяне на допълнителна информация към Възложителя;
  • Обосновки по чл. 70, ал. 1 от ЗОП;
  • Обжалване;
  • Възлагане на обществената поръчка;
  • Правно обслужване на Изпълнителя / Възложителя на обществени поръчки.