Изготвяне на документи във връзка с кандидатстване за финансиране по проекти по оперативните програми на ЕС
Изготвяне на документи във връзка с кандидатстване за финансиране по проекти по оперативните програми на ЕС

Би Ен Груп БГ ООД предлага услуги във връзка с изготвяне на документи за кандидатстване за финансиране по проекти по оперативните програми на ЕС, включително управление на проектите в хода на тяхното изпълнение.