Изготвяне на технически спецификации
Изготвяне на технически спецификации

Би Ен Груп БГ ООД предлага услуги във връзка с изготвяне на технически спецификации и документации за възлагане на обществени поръчки и изпълнение на проекти.