Разработка на набор документи, който да покрива изискванията за сертификация по ISO20000-1 и други сертификати в областта на информационната сигурност
Разработка на набор документи, който да покрива изискванията за сертификация по ISO20000-1 и други сертификати в областта на информационната сигурност

На база на дългогодишния си опит Би Ен Груп БГ ООД предлага консултантски услуги при прилагане на международни стандарти, създаване и прилагане на корпоративни политики и процедури за сигурност и управление на ИТ услуги. Екипът ни може да съдейства на организацията в целия процес на подготовка за предстоящи сертификации по ISO20000-1 и други сертификати в областта на информационната сигурност, включително разработка на набор документи, който да покрива изискванията за сертификация.