Одити на ИТ системите и ИТ инфраструктурата
Одити на ИТ системите и ИТ инфраструктурата

Какво се определя от услугата

Извършваните от Би Ен Груп БГ ООД одити на ИТ системите и ИТ инфраструктурата са базирани на световно одобрените добри практики и методи за одит на IT инфраструктура. Чрез провеждането на ИТ одит се определя:

 • дали наличната IT инфраструктура отговаря на нуждите на бизнеса и дали може да обслужва всички процеси протичащи в организацията,
 • как да се минимизира риска от повреда, загуба и кражба на информация /данни,
 • ефективността по отношение на инвестицията в наличните IT оборудване и системи.

Услугата включва минимум следните компоненти

 • Преглед на налични операционни системи и приложен софтуер
 • Анализ на защитни стени (firewall) и установяване на потенциални уязвимости и пропуски за пробив отвън инфраструктурата;
 • Анализ VPN, SRM/ERP системи и др.
 • Анализ на локална мрежа (IP адресация, сегментация)
 • Анализ на сървъри и работни станции
 • Оценка на антивирусна защита и бекъп системи;
 • Анализ на логическа сигурност и анализ на нива на достъп до информация;
 • Оценка на съответствия с лицензионните изисквания;
 • Оценка на целесъобразност на наличните системи;
 • Анализ за идентификация на слабостите и произтичащите от тях рискове;
 • Оценка на текущото състояние, изготвяне на препоръки за цялостно развитие и предприемане на необходимата дейност за корекция;
 • Други в случай на конкретни изисквания и необходимости на клиента.