Одити на печата, включително Цялостен оглед на наличната техника за печат, внедряване на системи за контрол и оптимизация на разходите за печат
Одити на печата, включително Цялостен оглед на наличната техника за печат, внедряване на системи за контрол и оптимизация на разходите за печат

Одитът на печата извършван от Би Ен груп БГ ООД дава решение за следните проблеми, които организациите срещат във връзка с принтирането на документи в ежедневните си дейности:

Липса на стратегия по отношение на придобиването на устройства за печат (принтери, мултифункционални машини), което води до:

 • закупуване на повече техника от реално необходимата;
 • закупуване на техника с висока себестойност на експлоатация (скъпи консумативи);

Неконтролирани и непроследими разходи за печат, които включват:

 • Тонери;
 • Резервни части и ремонти;
 • Цветен печат (печатане на документи цветно, когато това не се налага);
 • Обема на печат като цяло (печатат се документи, които не е необходимо да бъдат печатани);
 • Хартия

Провеждане на одит на печата от Би Ен Груп БГ ООД включва следните основни дейности:

Цялостен оглед на наличната техника:

 • Брой, вид устройства, които се ползват;
 • Общ технически преглед на устройствата;
 • Изчисления на себостойността на експлоатация;
 • Изчисления по отношение на консумация на ел енергия;
 • Други.

Препоръки за внедряване на различни системи и технологии по отношение на оптимизацията на документооборота и печата;
Даване на препоръки за оптимизация, варианти за подобрение на процесите по управление на договорите с доставчици, аутсорсинг и други в зависимост от конкретните нужди и изисквания на организацията.