Одити по изискванията на ISO 37001
Одити по изискванията на ISO 37001

Консултиране във връзка с извършване на съответствие с изискванията на Стандарт БДС ISO 37001:2016 – Системи за управление за борба с подкупването.