Предоставяне на външно за организацията ДЛЗД (DPO)
Предоставяне на външно за организацията ДЛЗД (DPO)

Би Ен Груп БГ ООД предоставя услугата външно за организацията длъжностно лице по защита на данните ДЛЗД (DPO). Услугата включва:

  • Цялостен контрол, свързан с изпълнението на политиките и съответствието им с изискванията на Регламента;
  • Изготвяне на препоръки и консултации при внедряване на нови процеси и системи, засягащи обработка на лични данни;
  • Консултиране на служителите на организацията при възникнали въпроси, свързани с обработването на лични данни;
  • Извършване на комуникацията с Комисия по защита на личните данни (КЗЛД);
  • Извършване обучения на служителите относно прилагане на нормативната уредба;
  • Цялостно съдействие при разрешаване на проблеми, свързани с пробив или нарушение на сигурността на личните данни;
  • Извършване на процедури по оценка на въздействието;
  • Други в зависимост от спецификата на дейността на организацията.