Провеждане на обучения на служителите за стратегията на организацията за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
Провеждане на обучения на служителите за стратегията на организацията за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Би Ен Груп БГ ООД предлага провеждане на специализирани обучения:

  • на служителите на държавни и корпоративни структури за стратегията на организацията за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);
  • на длъжностните лица по защита на данните (ДЗЛД / DPO) на държавни и корпоративни структури във връзка с формулирането и изпълнението на стратегията на организацията за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).