Изготвяне на пакет от документи във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) – Система за защита на личните данни
Изготвяне на пакет от документи във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) – Система за защита на личните данни

Би Ен Груп БГ ООД предлага услуги във връзка с привеждане на организациите в съответствие с нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), като част от целия процес (1. Извършване на GAP анализ / анализ на текущото състояние и 2. Изготвяне на пакет от документи във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)) е изготвяне на пакет от документи във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), който включва следните основни компоненти:

  • процедури и правила за защита на лични данни (политики за поверителност, защита, събиране, управление на информация и други);
  • съдействие при изготвяне на регистри във връзка изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
  • Обучение на служителите.