Управление на проекти
Управление на проекти

Би Ен Груп БГ ООД предлага услуги във връзка с управление на проекти в областта на информационните технологии (IT). Методологията, по която експертите ни работят е PRINCE2.