Услуги във връзка Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
Услуги във връзка Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Предоставяне на външно за организацията ДЛЗД (DPO)

Виж повече

Извършване на анализи на текущото състояние на организацията (GAP анализ) по отношение на съответствието на бизнес процесите с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Виж повече

Услуги във връзка с подготовка на организациите за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Виж повече

Провеждане на обучения на служителите за стратегията на организацията за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Виж повече

Изготвяне на пакет от документи във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) – Система за защита на личните данни

Виж повече

Юридическа помощ във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Виж повече