Юридическа помощ във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
Юридическа помощ във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Би Ен Груп БГ ООД предлага юридическа помощ във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), включително:

 • Входящ правен анализ чрез преглед на съществуващите договорни образци на ключови документи и общи условия съобразен с изискванията за защита на личните данни
 • Анализ на възможността за упражняване правата на субекта на лични данни;
 • Изготвяне на договори във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR):
  – договори между администратор и обработващ в съответствие с чл. 28 от Общия регламент за защита на данните;
  – договори между съвместни администратори в съответствие с чл. 26 от Общия регламент за защита на данните;
  – договор за трансфер на данни към държави извън ЕС на основата на стандартни договорни клаузи одобрени от Европейската комисия.
 • Даване на правни становища по отношение на защитата на лични данни;
 • Извършване на оценка въздействието;
 • Анализ на съществуващите политики и процедури;
 • Обучение на служителите.