В момента няма активни събития

Списък с решения
Printoscope

Описание

- Система за цялостно наблюдение и оптимизация на разходите по отпечатваните документи в офиса и предприятието.

- Планиране на консумативи, намаляване на разходите до 45%, ефективна организация на печатната инфраструктура

Възможности

1. Менажер на решенията (модул): Дава възможност за симулация в реално време на нови принтери и мултифункционални устройства и визуално сравнява резултатите с текущо активното решение.

2. Контрол на разходите (модул): Представя визуално разходите генерирани от всички принтери в организацията (локални, мрежови и GDI принтери) работещи в обкръжението на платформата Microsoft Windows.

3. Наблюдение на извършения печат от индивидуални потребители (намаляване на нарушенията от страна на потребителите при използване на офис принтерите за лични цели), употреба на индивидуални принтери, цена на копие

4. Въвеждане на месечен лимит за даден(и) потребител(и) или за цели офис подразделения, съответно при преминаване на зададения лимит се уведомява предварително зададен администратор/офис менажер и др., което позволява:

- намаляване на злоупотребите от страна на потребителите

- намаляване на документооборота и натовареноста на принтерите

- точно планиране на месечните разходи за печат на документи.

- лесен за подръжка, инсталация и администрация, което позволява бързо и ефективно оптимално управление на мрежата

Администрация

- Възможност за добавяне на всякакъв вид принтер и дефиниране на възможностите му (вкл. след колко копия трябва да бъде сервизиран или да бъде подменен с по-нов модел, кои резервни части да бъдат подменени)

- Въвеждане на структура на организация, причисляване на потребители към различните фирмени структури (фирмените структури могат да бъдат дефинирани с голяма точност като - сграда, етаж, стая, работно място и др., което позволява наблюдение на разходите по отдели, офиси, етажи, стаи и др, за правилно и оптимално планиране на дизайна на цялата система и съответната оптимизация на съществуващата такава)

- Възмоност за реорганизация на структурата, маркиране на принтери като не активни и промяна на организацията на принтерите когато физическото местоположението на принтера бива променяно.

Тип представяни данни от гледна точка на принтерите:

1.
Списък с принтери - име на принтер, брой принтирани страници, цена на копието, цена на хартията, цена на общия разход по отпечатването, употреба на принтера, цена на принтера при закупуването му, максимум страници, които принтера може да отпечата, дата на закупуване на принтера, брой копия отпечатани от принтера преди да бъде инсталиран printoscope, и индикатор дали принтера зе използва в момента на заявката

2. Печат - всички копия отпечатани от момента на инсталация на модула-агент - време на печат, име на документа, тип на документа, брой страници, цена на единично копие, име на компютъра, от който е било отпечатвано, име на принт сървър (компютъра, чрез който е било отпечатвано), име на потребителя извършил печата, брой копия, разд. способност на отпечатвания документ, употреба на дуплекс, формат на хартия, източник на хартията

Тип представяни данни от гледна точка на потребителите:

- Данни налични за потребители - списък с потребителите използвали принтера и броя отпечатани документи

- Обобщение - месечна извадка на броя отпечатани документи (като процент) и цена на печата

- Обобщение по потребители - Цяло име на потребителя, акаунт, работно положение в организацията, брой отпечатани страници, цена на страниците отпечатани от потребителя, лимит на цена на печат от потребителя, колко процента от тази цена и достигната, лимит за отпечатвани страници, процент от лимита отпечатвани страници

- Потребителски печат - дава данни за всички отпечатани копия от потребителя от момента, в който е инсталиран модула-агент - време на принтиране, тип документ, списък с отпечатаните листа, брой страници, цена на печата, име на потребителя, брой копия, разд. способност, цвят, дуплекс, формат на хартия и източник на хартията

- Потребителски принтери - принтер, местоположение, отпечатани страници

- Потребителски типове документи - тип на документа, брой по даден тип

- Обобщение - брой на отпечатаните страници и цената им по месеци

Отчети:

1. Според индивидуалните потребители:

- Брой и цена на отпечатаните документи по потребители, извадки по цветно и ч/б отпечатване

- Брой и цена на отпечатаните документи по офиси и организации

- Списък с потребителите отпечатващи повече от средното ниво

- Обобщение на потребителските лимити и генерираните разходи

- Списък с потребителите преминали лимита

2. Според местоположението:

- Брой страници отпечатани в отделни сгради, офиси, етажи, стаи, и др.

- Тип и формат на отпечатваните документи

- Максимален брой копия отпечатани от принтерите намиращи се в индивидуални сгради, офиси, етажи, стаи, и др.

- Извадки по индивидуални типове и формати отпечатани документи

3. Според принтерите:

- Списък с наличните принтери включително тип, местоположение, степен на натоварване, цена на отпечатвана страница

- Брой страници отпечатани от индивидуални принтери

- Извадка на най-натовареното време на принтера във времето, според деня от месеца, седмицата

- Цена на копието на индивидуални принтери

- Списък с най-скъпите за употреба принтери

- Списък с принтери по брой потребители

- По-слабо натоварени принтери

- Свръх-натоварени принтери

Други

- Издаване на вътрешни "фактури" за направените разходи за отпечатване на документи

- Предвиждане на необходмите консумативи и хартия за месеца

- Възможност за експортиране на данни към други програми

- Опция за използване с - SAP, Oracle, confidential printing

Предназначение

- Подходящ за приложение в офиси, организации и предприятия. Помагащ в установяване, наблюдение и контрол на реалните разходи по отпечатване на документи чрез фирмените принтери и мултифункционални устройства

Операционни Системи

- Сървър - Windows NT/2000/XP
- Програма агент - Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
- Административен модул - Windows NT/2000/XP (Промяна в конфигурацията, отчети и billings)
- TCP/IP (за комуникация със сървъра)

* Програмите изискват администраторски достъп или съответни привилегии за инсталиране и стартиране на сървизи под Windows NT/2000/XPПромоции
В момента няма активни промоции
BNGROUP LTD (C) 2006